CE ESTE UN AUDIT HR

Un Audit de Resurse Umane este o metodă cuprinzătoare de a evalua politicile curente de resurse umane, procedurile, documentația, pentru a identifica nevoile de ameliorare și perfecționare a funcției HR, precum și pentru a evalua conformitatea cu regulile și reglementările în continuă schimbare.

Un audit HR implică o privire obiectivă asupra politicilor, practicilor, procedurilor și strategiilor HR pentru a proteja compania, pentru a stabili cele mai bune practici și a identifica oportunitățile de ameliorare. Un studiu aprofundat al stării prezente a companiei vă poate ajuta să constatați dacă anumite domenii de practică specifică sunt adecvate, legale și/sau eficace. Rezultatele pot oferi factorilor de decizie informațiile necesare pentru a decide ce domenii necesită perfecționare.

NU VOR MAI EXISTA

Absența unor instrucțiuni clare

Politici necunoscute

Evitarea conformității

Procese pe legislația muncii

EXACT PERSOANA POTRIVITĂ PENTRU POST ȘI COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ

DESPRE SERVICIUL DE AUDIT HR

CE TREBUIE SĂ EVALUEZ ÎN CADRUL UNUI AUDIT HR?
 • Fișe de post
 • Angajarea și acomodarea angajaților, instalarea și formarea
 • Beneficii și compensații
 • Procesul de evaluare a performanțelor
 • Procesul de reziliere și interviuri la plecarea din companie
 • Contracte de munca, reguli și proceduri interne
 • Revizuirea dosarului personal
DE CE TREBUIE SĂ FIE SUPUSĂ COMPANIA MEA ACESTUI AUDIT?

Scopul unui audit de resurse umane este de a recunoaște punctele forte și de a identifica orice nevoi de îmbunătățire în funcția de resurse umane. Lucrurile care fac obiectul auditului sunt:

 • Scopul unui audit de resurse umane este de a recunoaște punctele forte și de a identifica orice nevoi de îmbunătățire în funcția de resurse umane. Lucrurile care fac obiectul auditului sunt:
 • Asigurarea utilizării eficiente a resurselor umane ale organizației
 • Revizuirea caracterului conform în ceea ce privește administrarea organizației
 • Insuflarea unui sentiment de încredere în management și funcția de resurse umane
 • Menținerea sau sporirea reputației organizației și a departamentului în cadrul comunității
 • Efectuarea raportului preliminar extern de evaluare pentru acționari sau potențiali investitori / proprietari
 • Stabilirea unui nivel de referință pentru viitoarea îmbunătățire a funcției
CE TIP DE AUDIT ESTE NECESAR COMPANIEI MELE PENTRU A AVEA IMAGINEA DE ANSAMBLU ASUPRA HR?

Un audit de resurse umane poate fi structurat să se axeze fie în mod cuprinzător fie în mod specific, în cadrul constrângerilor de timp, buget şi personal.
Există mai multe tipuri de audit, iar fiecare este destinat să realizeze diferite obiective. Unele dintre cele mai frecvente tipuri sunt:

 • Conformitatea: Se concentrează pe cât de bine compania respectă legile și reglementările curente de stat și locale.
 • Cele mai bune practici: Ajută organizaţia să menţină sau să îmbunătăţească un avantaj competitiv prin compararea practicile sale cu cele ale companiilor identificate ca având practici HR excepţionale.
 • Strategia: Se concentrează pe punctele forte și punctele slabe ale sistemelor și proceselor pentru a stabili dacă acestea se aliniază cu planul strategic al departamentului de resurse umane și / sau al companiei.

Specifice funcției: Se concentrează pe o anumită zonă în funcția de HR (de exemplu, salarizare, management al performanței, păstrarea înregistrărilor, etc.).

CaND TREBUIE APLICAT UN AUDIT ÎN COMPANIA MEA?

Având în vedere resursele necesare pentru un audit pe scară largă, cele mai multe organizaţii nu vor dori să treacă prin acest proces mai mult de o dată pe an; cu toate acestea, mini-auditurile care permit unele perfecționări pot fi realizate fără prea multe eforturi depuse în cadrul departamentului aproximativ la fiecare șase luni. Planificarea unor controale anuale pentru menţinerea disciplinei unei revizuiri periodice este de preferat doar în cazul auditurilor ocazionale sau impuse (de exemplu, acelea care au loc numai atunci când se ivește o problemă potențială). O altă strategie este aceea de a efectua un audit în urma oricărui eveniment semnificativ (de exemplu, noi planuri, schimbări de management).

CE SĂ AȘTEPT DE LA UN AUDIT HR?

Un audit complet este un proiect de durată și intens concentrat, care poate necesita revizuirea a numeroase documente şi politici, precum şi solicitarea unui feedback din partea personalului HR, a managerilor și angajaților selectați din alte departamente. Timpul implicat în efortul necesar solicitat depinde de dimensiunea și tipul organizației dumneavoastră, de tipul de informații pe care organizația speră să le obțină, domeniul de aplicare al auditului și numărul de persoane din echipa de audit.

CINE TREBUIE SĂ REALIZEZE UN AUDIT?

Specialiștii în resurse umane ai organizației pot efectua un audit intern, în cazul în care dețin expertiza, timpul, dorința de a recunoaște în mod obiectiv inadvertențele în procedurile curente și, cel mai important, puterea de a efectua sau de a influența modificările organizatorice necesare. Cu toate acestea, în cazul în care auditul este efectuat cu resurse interne sau chiar cu un consultant din exterior, care nu este avocat, tot ce are legătură cu auditul este supus descoperirii unor litigii cu privire la practicile de angajare.

Prin urmare, vă recomandăm să efectuați auditul cu resurse externe din motive de obiectivitate și o mai bună monitorizare a rezultatului final.

ÎNCĂ NU SUNTEȚI CONVINȘI? ATUNCI VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MAI DEPARTE PENTRU A AFLA BENEFICIILE AUDITULUI DE RESURSE UMANE

Un audit reamintește membrului departamentului de resurse umane și altora de contribuția sa, creând o imagine mai profesională a departamentului în fața managerului și a specialist. Auditul ajută la clarificarea rolului departamentului şi conduce la o mai mare uniformitate, mai ales în funcţia de resurse umane dispersată şi descentralizată din punct de vedere geografic a marilor organizaţii. Poate cel mai important lucru este acela că auditul constată probleme și asigură conformitatea cu o varietate de legi și planuri strategice într-o organizație.

 • Identifică contribuția departamentului de resurse umane la organizație.
 • Îmbunătățește imaginea profesională a Departamentului de Resurse Umane.
 • Încurajează o mai mare responsabilitate și profesionalism printre membrii departamentului de Resurse Umane.
 • Clarifică sarcinile și responsabilitățile departamentului de Resurse Umane.
 • Stimulează uniformitatea politicilor și practicilor HR.
 • Descoperă problemele critice ale HR.
 • Asigură conformitatea în timp util cu cerințele legale.
 • Reduce costul resurselor umane prin proceduri mai eficiente a Resurselor Umane.
 • Creează o acceptare sporită a schimbărilor necesare în cadrul departamentului de Resurse Umane.
 • Necesită o examinare aprofundată a sistemului de informații a departamentului de Resurse Umane.

VĂ PLACE CE VEDEȚI?

Intrați în legătură cu noi și putem organiza o întâlnire cu dumneavoastră.

Profilul companiei noastre

Pune oamenii înapoi în resursele umane